afuwyca

afuwyca

B?d?c w ci??y z moim kolejnym synem nabawi?am si? ci?gle nawracaj?cego zapalenie oskrzeli ( http://grzybylecznicze.pl/zapalenie-oskrzeli ) w chorobie. Architektura immunologiczny by? os?abiony dzi?ki ci??e, kt?re nast?pi?y 1-a po drugiej. Chc?c nie chc?c musia?am przyjmowa? antybiotyki, poniewa? kaszel by? bardzo bolesny tudzie? sprawia?, ?e nie mog?am z?apa? powietrza, ponadto towarzyszy?o temu z
4 лет назад
Рейтинг
Просмотры 459 просмотров
Регистрация 09.12.2015 01:11
Последний вход 4 лет назад

Обо мне

Basic Information

Gender
Female
Birthdate
10/05/1991
About me
B?d?c w ci??y z moim kolejnym synem nabawi?am si? ci?gle nawracaj?cego zapalenie oskrzeli w chorobie. Architektura immunologiczny by? os?abiony dzi?ki ci??e, kt?re nast?pi?y 1-a po drugiej. Chc?c nie chc?c musia?am przyjmowa? antybiotyki, poniewa? kaszel by? bardzo bolesny tudzie? sprawia?, ?e nie mog?am z?apa? powietrza, ponadto towarzyszy?o temu zapalenie zatok, jakie mnie bardzo ogranicza?o (b?le g?owy, utrata zmys?u stylu, problemy z opiek? ponad ma?ym dzieckiem, zaburzenia snu). Nawroty zapalenia oskrzeli uprzedni coraz cz?stsze. Pewnego razu platforma obywatelska czterech tygodniach choroby prognostyki zacz??y wydawa? si? jeszcze w wy?szym stopniu uporczywe, bolesne i d?ugotrwa?e. Witam, przyjmuj? grzyby Reishi i Coriolus ju? ok. 1, 5 tygodnia, uderzenia gor?ca i klimakterium zaburzenia snu ust?pi?y ca?kowicie. Ponadto gdybam si? znakomicie. Niestety w razie moich plec?w nie zauwa?y?am poprawy, ale mo?e pragn? one troch? wi?cej czasu To tylko kr?tka adnotacja odno?nie nadci?nienia i fibromialgia mojej matki oraz ogromne podzi?kowania za Wasze zalecenia. Od podj?cia kuracji na podstawie Reishi i Shiitake moja mama czuje si? wielce lepiej. Ci?nienie krwi obni?y?o si? nieco i b?le zwi?zane z fibromialgi? mieszcz? znacznie mniej odczuwalne. Ma? ma wi?cej si?y, rozkoszy ?ycia i czuje si? dobrze. Hericium jest grzybem witalnym b?d?cym doskona?ym aparatem na wszystkie zaburzenia w obszarze ?o??dkowo-jelitowym. Szczeg?lnie w wypadku nie?yt ?o??dka grzyb sprawia szybko i efektywnie. Ankieta z udzia?em pacjent?w odpowiadaj?cych na t? chorob? wykaza?o, ?e w ci?gu bardzo kr?tkiego czasu u 82% pacjent?w wyst?pi?o znaczne poprawienie zakresu i redukcja typowych sygna??w. U 58% zanotowano pe?ne ust?pienie nie?ytu. Ponadto zasz?a trwa?a regeneracja b?ony ?luzowej ?o??dka.

Contact Information

Address
Szwedzka
State
Poland
City / Town
Janowiec Wielkopolski
Country
Equatorial Guinea
Website
https://grzybylecznicze.pl

Education

College / University
G?og?w
Graduation Year
12/09/2015 02:15:35

Друзья

  • Пока еще нет друзей

Недавняя активность

  • afuwyca B?d?c w ci??y z moim kolejnym synem nabawi?am si? ci?gle nawracaj?cego zapalenie oskrzeli ( http://grzybylecznicze.pl/zapalenie-oskrzeli ) w chorobie. Architektura immunologiczny by? os?abiony dzi?ki ci??e, kt?re nast?pi?y 1-a po drugiej. Chc?c nie chc?c musia?am przyjmowa? antybiotyki, poniewa? kaszel by? bardzo bolesny tudzie? sprawia?, ?e nie mog?am z?apa? powietrza, ponadto towarzyszy?o temu z
    profile 1630 дн. назад