Участники

Сортировать:
Показать:
Zapalenie oskrzelix29xe

Zapalenie oskrzelix29xe

Aprobuj?c w ci??y z moim kolejnym synem nabawi?am si? bezustannie nawracaj?cego zapalenie oskrzeli ( http://grzyby-lecznicze.pl/zapalenie-oskrzeli/ ) w chorobie. Struktura immunologiczny by? os?abiony za spraw? ci??e, kt?re nast?pi?y 1-a po drugiej. Chc?c nie chc?c musia?am przyjmowa? antybiotyki, poniewa? kaszel by? bardzo bolesny natomiast sprawia?, ?e nie mog?am z?apa? powietrza, ponadto towarz