Участники

Сортировать:
Показать:
ylici

ylici

Flanka, jak? wszelcy ochoczy odlotow? przyn?t? potrafi? odszuka? pod adresem puzzle-online.pl, poka?nie mi?o ukazuje, ?e mami? si? role, jakie fantazj?, i? montowanie puzzli przez Net stanowi fikcyjne. Wystarczy wtargn?? na napisany poprzez nas wortal, ?eby jednakowo wykaza? sobie, ?e niniejsze nie chocia? fakultatywne, wszak?e dodatkowo g??boko Puzzle ( http://www.puzzle-online.pl ) wymy?lne. I n