Участники

Сортировать:
Показать:
xGrydoPobrania2051xxh

xGrydoPobrania2051xxh

W wariancie z atakiem ramieniem i do?rodkowaniem przekonamy si?, ?e atoli pi?ka wydaje si? oporna jak kamie?, podczas gdy zagrywamy j? "os?abionym" iksem, to platforma obywatelska do?rodkowaniu zachowuje si? raczej jak karafka. Zreszt? nie tylko w?wczas. Je?li nienawidzicie ?rodka first touch, odpowiadaj?cego za to, jak dok?adnie gracz opanuje lec?c? w stron? pi?k? jego, owe w FIFA 16 czeka Was dr
xCSGOdoPobrania2050xxg

xCSGOdoPobrania2050xxg

Rok temu pisa?em o odbieraniu graczowi cz??ci kontroli powy?ej wydarzeniami na boisku, w zamian za podszycie ich efektowno?ci. Ten?e trend jest w FIFA 16 nieci?gniony. Nie dla ka?dego b?dzie to z?a wiadomo??, ale moja osoba w wirtualnej karnacji no?nej nie odbitk? arcade'owej kopaniny. Ergo jestem tak rozgoryczony z tegorocznej ods?ony i nie rozrywka mi si? w ni? dobrze. Pod warunkiem FIFA 15 ?y?a
xxPrzegladarkowegry2050xxg

xxPrzegladarkowegry2050xxg

Rok temu pisa?em o odbieraniu graczowi cz??ci kontroli ponad wydarzeniami na boisku, w zamian za podszycie ich efektowno?ci. Ten?e trend jest w FIFA 16 nieci?gniony. Nie dla ka?dego b?dzie to zgubna wiadomo??, ale moja osoba w wirtualnej futbol?wki no?nej nie powt?rk? arcade'owej kopaniny. Ergo jestem tak rozczarowany z tegorocznej ods?ony i nie uciecha mi si? w ni? dobrze. Je?eli FIFA 15 istnia?a
xxGryPrzegladarkowe2047xxd

xxGryPrzegladarkowe2047xxd

Brak jasnej apokalipsy na to, kt?ra FIFA 16 posiada by?, wida? w kompletnie przemodelowanym systemie poda?. Os?abiono ?w zwyk?e (X). Zrobiono to troch? bez g?owy i w wyniku gracz nigdy nie ma poj?cia, z jak? dynamiczno?ci? zagra jego zawodnik. Rezultat bywa w znacznym stopniu bardziej losowy, ni?eli dyktowa?by to autentyzm. Ca?a fifa 17 do pobrania ( http://www.articlespy.com/article/210211/FIFA17
xxGryPrzegladarkowe2045xxb

xxGryPrzegladarkowe2045xxb

Nie chodzi niestety o znacz?ce polepszenie gry wrog?w w defensywie. Lecz wci?? - po paru meczach u?wiadomi?em samemu, ?e ?rodek boiska zn?w jest po tej stronie miejscem, gdzie nie dzieje si? figa ciekawego. Akcja przenosi si? spod niejakiej bramki pod naczeln?. Je?li atakuj?cym nie wyjdzie kontratak, owo zamkn? obro?c?w w hokejowym zamku. W?wczas przed w?asn? szesnastk? obro?cy zaczynaj? dope?nia?
xFifa16Pobierz2042xxy

xFifa16Pobierz2042xxy

Poprawki s? i owe bardzo mocno obserwowalne od pierwszego meczu. Pocz?tkowo ucieszy?a gry przegl?darkowe ( http://sosmed.polnes.ac.id/index.php?p=blogs/viewstory/154545 ) granie mi perspektywa nauki wojny na nowo. Jest do licha i troch? wolniej ni? dwana?cie miesi?cy temu. Strza?y spo?r?d 40 metr?w nie s? ju? zagro?eniem. Przy podaniach nale?y mocniej celowa?. Wyszkolone przez lata pierworysy jakb
xGrydoPobrania2041xxw

xGrydoPobrania2041xxw

{Grand Theft Auto V seria gier rozpocz?ta lata temu nadal z widoku akonto na ca?o?? rozgrywanej akcji, obecnie znajduje si? to tytu? jaki zna ka?dy spo?r?d graczy. GTA V jest gr? pot??n? brutaln? o wp?ywowym charakterze gangsterskim, z tej racji tytu? ten w g??wnej mierze zorientowany jest dla os?b dojrza?ych. Nowa ods?ona gta 5 do pobrania ( http://gtav.wklep.pl/gta-5-do-pobrania/ ) kampanii prze
xxGryPrzegladarkowe2038xxs

xxGryPrzegladarkowe2038xxs

Dopuszczaj?c w okolicach ko?a kierowniczego mo?na rzuca? takie pi?ki na ?lepo. Opr?cz tego czy przyjmiemy w ten spos?b skrzyd?owego, b?d? ?rodkowego napastnika, przypadkiem czeka nas przysz?e rozczarowanie.
xFajneGry2037xxr

xFajneGry2037xxr

FIFA 16 jest pi?kna, rozwini?ta i jak minimalna inna gra przenosi do naszego pokoje atmosfer? pi?karskiego dobra. Fantastycznie si? na t? gr? spogl?da, gorzej si? w ni? gra. Na boisku to w du?ym stopniu kompilacja niedor?bek wcze?niejszych edycji wzbogacona o nowinki, kt?re atoli trudno zapisa? platforma obywatelska stronie plus?w. EA potrzeba rozgrywaj?cego nowego.|Counter-Strike: Global Offensiv
xGTA5doPobrania2036xxp

xGTA5doPobrania2036xxp

FIFA 16 jest pi?kna, poszerzona i jak minimalna inna gra przenosi do naszego porz?dku atmosfer? pi?karskiego religijna. Fantastycznie si? na t? gr? spogl?da, gorzej si? w ni? gra. Na boisku to w du?ym stopniu kompilacja niedor?bek wcze?niejszych edycji wzbogacona o nowinki, kt?re cho? trudno zapisa? platforma obywatelska stronie plus?w. EA potrzeba rozgrywaj?cego nowego.|Counter-Strike: Global Off
xxPrzegladarkowegry2035xxo

xxPrzegladarkowegry2035xxo

{Grand Theft Auto V seria gier rozpocz?ta lata temu wci?? z widoku na poczet na ca?o?? rozgrywanej akcji, obecnie istnieje to tytu? jaki zna ka?dy spo?r?d graczy. GTA 5 jest gr? pot??n? brutaln? o gigantycznym charakterze gangsterskim, z tej racji tytu? ten w g??wnej mierze ustawiony jest dla os?b dojrza?ych. Nowa ods?ona gta 5 do pobrania ( http://gtav.wklep.pl/gta-5-do-pobrania/ ) batalii przeno
xGTA5doPobrania2020x1b

xGTA5doPobrania2020x1b

Nie kroczy niestety o cechuj?ce polepszenie gry napastnik?w w defensywie. Lecz wci?? - po paru meczach u?wiadomi?em osobi?cie, ?e ?rodek boiska zn?w jest po tej stronie miejscem, gdzie nie dzieje si? guzik ciekawego. Akcja przenosi si? spod niejakiej bramki pod g??wn?. Je?li atakuj?cym nie wyjdzie kontratak, owe zamkn? obro?c?w w hokejowym zamku. Przed chwil? przed w?asn? szesnastk? obro?cy zaczyn
xFifa16dopobrania2019x1a

xFifa16dopobrania2019x1a

Kpina? Nieco zach?ta do zastosowania nowych poda? (R1+X). Te bomby je?d?? z pr?dko?ci? flary i pozwalaj? szybko uruchomi? gracza w najdalszym rejonie boiska (s? dost?pne dodatkowo w wariancie wysokim). Ale s? nadzwyczaj niecelne. Nadaj? si? do zagrywania na wolne pole, bo trafi? nimi pod odbiorcy lepiej nie pr?bowa? nogi. Wi?cej rodzaj?w poda? nie przek?ada si? na ciekawsze kampanie. Specjalne zag