Участники

Сортировать:
Показать:
xGTA5doPobrania2020x1b

xGTA5doPobrania2020x1b

Nie kroczy niestety o cechuj?ce polepszenie gry napastnik?w w defensywie. Lecz wci?? - po paru meczach u?wiadomi?em osobi?cie, ?e ?rodek boiska zn?w jest po tej stronie miejscem, gdzie nie dzieje si? guzik ciekawego. Akcja przenosi si? spod niejakiej bramki pod g??wn?. Je?li atakuj?cym nie wyjdzie kontratak, owe zamkn? obro?c?w w hokejowym zamku. Przed chwil? przed w?asn? szesnastk? obro?cy zaczyn
PolandInvomingx2020xb

PolandInvomingx2020xb

{Stanowi?c w ci??y z moim kolejnym synem nabawi?am si? ci?giem nawracaj?cego zapalenie oskrzeli ( http://grzybylecznicze.pl/zapalenie-oskrzeli ) w chorobie. Ustr?j immunologiczny by? os?abiony za po?rednictwem ci??e, kt?re nast?pi?y 1-a po drugiej. Chc?c nie chc?c musia?am przyjmowa? antybiotyki, poniewa? kaszel by? bardzo bolesny natomiast sprawia?, ?e nie mog?am z?apa? powietrza, ponadto towarzy