Участник с Country : Nigeria

Nie?yt ?o??dkax2s0de

Nie?yt ?o??dkax2s0de

B?d?c w ci??y z moim kolejnym synem nabawi?am si? bezustannie nawracaj?cego zapalenie oskrzeli ( http://grzyby-lecznicze.pl/zapalenie-oskrzeli/ ) w chorobie. Platforma immunologiczny by? os?abiony z wykorzystaniem ci??e, kt?re nast?pi?y 1 po drugiej. Chc?c nie chc?c musia?am przyjmowa? antybiotyki, poniewa? kaszel by? bardzo bolesny natomiast sprawia?, ?e nie mog?am z?apa? powietrza, ponadto towar